Farmy.pl Newsroom Rekordowa obniżka emisyjności w Unii Europejskiej 
Rekordowa obniżka emisyjności w Unii Europejskiej 
06.02.2024

Rekordowa obniżka emisyjności w Unii Europejskiej 

W 2023 roku odnawialne źródła energii w Unii Europejskiej osiągnęły rekordowe wyniki. Jednym z największych sukcesów jest obniżka emisji CO2 do poziomu 213 gCO2/kWh energii elektrycznej. Rozwój OZE nie zwalnia tempa, a branża notuje coraz lepsze wyniki w kolejnych państwach członkowskich. 

Rekordowy rok dla OZE w UE  

Statystyki pokazują, że ubiegły rok okazał się bardzo dobry dla energetyki w Unii Europejskiej. Wspólnota podejmowała kolejne kroki wzmacniające pozycję odnawialnych źródeł energii i przyspieszające zieloną transformację.  

Analiza wyników za pierwsze półroczne w UE wskazuje na spadek produkcji energii z paliw kopalnych o 17 proc. czyli do rekordowo niskiego poziomu. W aż 17 krajach członkowskich osiągnęło wyniki najlepsze w historii. Na koniec roku w Niemczech udział źródeł odnawialnych w miksie energetycznym netto wyniósł aż 59,7 proc. Od listopada 2022 roku do listopada 2023 roku w Polsce przybyło 202 930 prosumentów, a łączna moc instalacji wyniosła 1911,47 MW. W 2023 roku w kraju nad Wisłą wygenerowano ponad 40 TWh energii ze źródeł odnawialnych, co przekłada się na 27 proc. produkcji. Dodatkowo udział węgla spadł do rekordowo niskiego poziomu. Z kolejnych krajów docierają wyniki wskazujące na coraz większe znaczenie odnawialnych źródeł energii.  

Historyczny wynik w UE zanotowano również w obszarze emisyjności, która spadła do poziomu 213 gCO2 na kWh energii elektrycznej. Z danych wynika, że wskaźnik spadł o 124 MtCO2eq. W 2022 roku parametr wskazujący na miliony ton ekwiwalentu CO2 wyniósł 689 MtCO2eq, a już w 2023 roku - 565 MtCO2eq. Analitycy podkreślają, że osiągnięty wynik jest lepszy niż w 2020 roku, kiedy to podczas trwania pandemii, emisja ukształtowała się na poziomie 629 MtCO2eq. 

Neutralność emisyjna coraz bliżej?  

Zgodnie z założeniami UE do 2030 roku emisyjność sektora energetycznego ma wynieść 50 MtCO2eq, czyli ponad 10 razy mniej niż obecnie. Państwa UE na mocy porozumień dążą do pełnej neutralności klimatycznej, czyli równowagi między emisjami a pochłanianiem CO2 z atmosfery do tzw. pochłaniaczy dwutlenku węgla. UE zamierza do 2050 roku usuwać tyle emisji CO2, ile wytworzy.  

Część ekspertów studzi entuzjazm zwracając uwagę na trudności z utrzymaniem wysokiego tempa tendencji spadkowej. Biorąc jednak pod uwagę, że tempo utrzyma się na poziomie z lat 2022-2023 osiągnięcie bezemisyjność energetycznej w UE nastąpiłoby w 2029 roku. Powołując się na dane z szerszego okresu 2020-2023 zeroemisyjność stanie się rzeczywistością w 2037 roku. 

 

Realizacja celów będzie możliwa przez rozwój zielonych źródeł energii, a także oszczędzanie na terenie wszystkich państw członkowskich. Z danych wynika, że UE łącznie wygenerowało ponad 304 TWh energii elektrycznej. W krajach członkowskich dąży się do uproszczenia procedur wydawania zezwoleń dotyczących projektów energoodnawialnych. Zwiększenie dostępności i popularności odnawialnych źródeł energii uznaje się za nadrzędny interes publiczny.  

Z najnowszych prognoz wynika, że w 2024 roku moc z nowych instalacji OZE w skali globalnej przekroczy 460 GW, a niemal 55 proc. nowych obiektów powstanie w Chinach.  

Energy Information Administration podaje, że po raz pierwszy możemy spodziewać się większej ilości energii pozyskanej ze słońca i wiatru niż z węgla. Wiodącą pozycję zajmie fotowoltaika - liczba nowych instalacji na świecie wzrośnie o 7 proc.