Farmy.pl Newsroom Ile zarobimy na farmie fotowoltaicznej?
07.03.2023

Ile zarobimy na farmie fotowoltaicznej?

Podczas szacowania zysków z instalacji fotowoltaicznej kluczowe znaczenie ma to, czy wyliczamy je perspektywy dewelopera czy inwestora. Obie opcje mogą okazać się korzystne, o ile całe przedsięwzięcie zostanie dobrze przemyślanie i zaplanowane.

Na jaki dochód z fotowoltaiki może liczyć deweloper?

Deweloper odpowiada za wyszukanie odpowiedniej lokalizacji pod fotowoltaikę oraz jej zabezpieczenie. Czuwa też nad projektowaniem i uzyskuje wszelkie niezbędne pozwolenia, a następnie przeprowadza instalację i uruchomienie farmy.

By móc określić realny zysk, w pierwszej kolejności należy oszacować koszt inwestycji. W przypadku elektrowni słonecznej o mocy 1 MWp koszt jej instalacji może wynieść od 2,3 do 2,6 mln zł. Dokładna kwota zależeć będzie od rodzaju wykorzystanych materiałów. Warto mieć tu na uwadze, że obecnie dostępnych jest wiele opcji dofinansowania takich inwestycji, dedykowanych zarówno prywatnym użytkownikom, jak i przedsiębiorstwom.

Przy cenie sprzedaży prądu na aukcjach OZE na poziomie 330zł/MWh, przychód w skali roku wyniesie 330 tys. zł netto. W kalkulacji należy też uwzględnić roczne koszty eksploatacyjne, które sięgają z reguły ok. 50 tys. zł. Czysty zysk z wybudowania elektrowni wyniesie ok. 280 tys. zł netto, a okres zwrotu szacuje się średnio na 9 lat. Czas działania instalacji jest zaś o wiele dłuższy, a może wynieść nawet od 15 do 20 lat, w zależności od rodzaju farmy i materiałów, z jakich ją wykonano.

Oczywiście powyższa kalkulacja jest dość uproszczona i zawsze trzeba uwzględniać w niej wszystkie związane z nią czynniki, takie jak na przykład wykorzystane materiały czy obsługi całej instalacji.

Warto dodać, że produkcja energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii każdego roku nabiera coraz większego znaczenia. Dlatego można się spodziewać, że ceny komponentów stosowanych w fotowoltaice również będą sukcesywnie spadać, co przełoży się z kolei na szybsze zwroty z inwestycji.

Inwestor. Jakie zyski może osiągnąć?

Zupełnie inaczej przedstawia się kwestia oszacowania zysków w przypadku osób inwestujących w farmę fotowoltaiczną. Mowa tu z reguły o osobach, które wykupiły udziały w takiej instalacji. Tu kluczowe znaczenie będzie miało to, jaka kwota przeznaczona została na inwestycję. Trzeba też liczyć się z kosztami związanymi m.in. z obsługą dewelopera, podatkiem od nieruchomości czy kosztami ubezpieczenia.

Inwestycja w farmę słoneczną wiąże się z tym, że czas zwrotu zysków jest dość odległy, a na ich wysokość wpływają warunki zawartej umowy. Nie bez znaczenia są też materiały zastosowanie podczas budowy farmy. To od ich jakości zależy bowiem efektywność jej pracy. Ponadto, przy tego typu inwestycji jej strony zawierają z reguły umowę o charakterze długoterminowym, której przedmiotem jest utrzymanie sprawności instalacji. Wskazuje się w niej również kwotę sprzedaży energii przez określony czas, po którego upływie możliwe będzie sprzedawanie jej po cenach hurtowych.

Zatem, aby dokładnie oszacować zysk z inwestycji z elektrowni słonecznej, należy wziąć pod uwagę wszystkie związane z nią zmienne.

Systemy PV

Nie zapominajmy też, że zyski z paneli fotowoltaicznych mogą również czerpać prywatne gospodarstwa domowe. Systemy PV wykorzystane do zasilania domów cieszą się coraz większą popularnością, a ich właściciele mają szansę zaoszczędzić na rachunkach za prąd.

Aby wyliczyć potencjalny zysk w przypadku przydomowej instalacji, wystarczy odjąć wykorzystaną z systemu PV energię od rachunku za prąd. W celu obliczenia, jaką kwotę pozwala zaoszczędzić instalacja, należy określić ilość produkowanej w skali roku energii elektrycznej oraz koszt jej wygenerowania. Przykładowo system PV wytwarzający 3,35 kW rocznie, może przynieść oszczędności mieszczące się w przedziale 800-2300 zł rocznie. Dokładna kwota zależy oczywiście od dystrybutora energii, a także od operatora systemu dystrybucyjnego.

Należy mieć na uwadze, że w przypadku domowych instalacji, rozmiar takich systemów siłą rzeczy jest ograniczony. Wynika to przede wszystkim z powierzchni dachu, choć nie bez znaczenia są też warunki przyznawanych na nie dotacji.