Farmy.pl Newsroom Optymistyczna przyszłość recyklingu paneli PV
Optymistyczna przyszłość recyklingu paneli PV
27.02.2024

Optymistyczna przyszłość recyklingu paneli PV

Międzynarodowa Agencja Energii Odnawialnej szacuje, że do 2050 roku zakończy się żywotność nawet 80 milionów ton paneli fotowoltaicznych. Natomiast w ciągu roku powstanie około 6 milionów ton odpadów. Z kolei Międzynarodowe Towarzystwo Energetyki Słonecznej przekonuje, że odpady z fotowoltaiki nie stanowią znaczącego problemu z uwagi na to, że jest ich niewiele, a korzyści z energii słonecznej przeważają nad negatywnym wpływem odpadów. 

Niewielka ilość odpadów  

W ciągu kolejnych lat wzrośnie znaczenie odnawialnych źródeł energii, przede wszystkim energetyki słonecznej, wiatrowej i wodnej. Aktualne zużycie energii elektrycznej na osobę wynosi średnio od 7 do 12 MWh w ciągu roku. Szacuje się, że wraz z postępem przemysłu, ciepłownictwa i elektryfikacją transportu wartość wzrośnie nawet dwukrotnie.  

Międzynarodowe Towarzystwo Energetyki Słonecznej (ISES) zwraca uwagę, że w krajach uniezależnionych od źródeł energii powodujących emisję dwutlenku węgla do atmosfery średnia produkcja energii elektrycznej na mieszkańca będzie wynosiła 20 MWh rocznie. Biorąc pod uwagę, że współczynnik wydajności paneli PV wynosi 16 proc. po stronie stałoprądowej szacunki wskazują, że na jedną osobę przypadają panele o mocy 15 kW. W ciągu jednego roku system fotowoltaiczny odpowiada za ok. 30 kg odpadów na osobę. ISES zwraca uwagę, że żywotność elementów wynosi od 20 do 30 lat.  

Międzynarodowe Towarzystwo Energetyki Słonecznej podkreśla, że odpady wygenerowane przez systemy fotowoltaiczne stanowią niewielką ilość w porównaniu ze śmieciami generowanymi przez przeciętnego Amerykanina. Jak podaje ISES w ciągu roku powstaje 900 kg odpadów oraz 19 000 kg dwutlenku węgla rocznie.  

Przyszłość paneli PV  

Coraz więcej mówi się o ewentualnych skutkach niewłaściwej utylizacji. Odpady z fotowoltaiki to przede wszystkim szkło, plastik i metale. Nieprawidłowa utylizacja grozi uwolnieniem niebezpiecznych substancji chemicznych znajdujących się w modułach. Wielu ekspertów zwraca uwagę, że aktualnie podejmowane działania w zakresie recyklingu są niewystarczające.  

Zdaniem ISES wraz z rozwojem branży nastąpi również postęp w obszarze zarządzania odpadami. Amerykańska organizacja dodaje, że nie ma potrzeby tworzenia nowych technologii z uwagi na niewielką ilość odpadów. Dodatkowo, jak przypomina ISES, pozytywny wpływ paneli na środowisko jest większy niż negatywne oddziaływanie związane z odpadami. W ciągu roku na jedną osobę przypada około 30 kg odpadów, które równocześnie przyczyniło się do wygenerowania 20 MWh energii i ograniczenia emisji dwutlenku węgla wynoszącej 20 ton. Z szacunków wynika, że jeden panel wyłapuje nawet 1000 razy więcej szkodliwych substancji niż produkuje.  

Recykling jednym rozwiązaniem  

Długi okres żywotności paneli i stosunkowo młody rynek sprawiają, że rozwiązania dotyczące recyklingu elementów instalacji wciąż znajdują się w fazie rozwoju. Coraz więcej mówi się o możliwościach odzyskania i ponownego wykorzystania surowców takich jak krzem, szkło czy metale szlachetne.  

Ważne jest, aby unikać wyrzucania starych paneli fotowoltaicznych na składowisko śmieci, ponieważ panele te zawierają wiele substancji, które są szkodliwe dla środowiska, takich jak ołów, kadm czy rtęć. Recykling jest zatem najlepszym sposobem na zminimalizowanie wpływu paneli fotowoltaicznych na środowisko. 

Zgodnie z szacunkami aż 95 proc. szkła z modułów fotowoltaicznych można odzyskać. Podobnie sytuacja przedstawia się w stosunku do części zewnętrznych wykonanych z metalu oraz ogniw. Wciąż jednak trwają prace pozwalające na zapoznanie się z technikami optymalnego recyklingu paneli.