Farmy.pl Newsroom Jak kształtują się koszty wybudowania farmy fotowoltaicznej?
28.02.2023

Jak kształtują się koszty wybudowania farmy fotowoltaicznej?

Udział odnawialnych źródeł energii w wytwarzaniu energii elektrycznej i cieplnej sukcesywnie rośnie. Oznacza to, że zwiększać będzie się również zainteresowanie inwestycjami w farmy fotowoltaiczne. Coraz więcej mówi się o opłacalności takiego rozwiązania. Warto zatem przyjrzeć się również kosztom związanym z postawieniem takiej instalacji.

Co składa się na koszty fotowoltaiki?

Dobrze zaplanowana inwestycja w farmę fotowoltaiczną może przynieść duże korzyści. Nim jednak zacznie ona przynosić zyski, należy ponieść określone koszty. Ich dokładna wysokość zależy od rodzaju i wielkości planowanej instalacji, jednak zdecydowanie nie należą one do najniższych.

W koszty wybudowania farmy fotowoltaicznej należy również wliczyć uzyskanie warunków przyłączeniowych. W tym celu składa się odpowiedni wniosek do operatora sieci, załączając do niego wymaganą dokumentację, obejmującą m.in. plan elektryczny oraz plan zabudowy, a także umowę na dzierżawę gruntu. Koszt każdego kilowata energii, jaki będzie wyprodukowany na przyszłej farmie, wynosi 30 zł.

Za największy koszt w przypadku budowy farmy fotowoltaicznej należy uznać zakup bądź dzierżawę gruntu (który musi spełniać odpowiednie warunki dla czerpania energii z OZE) oraz uzyskanie warunków przyłączeniowych. Do tego dochodzi jeszcze nabycie odpowiedniego sprzętu. Nie możemy też zapominać o kosztach projektu, który wynosi przeważnie ok. 50 tys. zł.

Z reguły całkowity koszt postawienia farmy fotowoltaicznej mieści się w przedziale od 2 do 5 mln zł. Mowa to o instalacjach o mocy 1 WM. Inne koszty ponosi się bowiem w przypadku mikroinstalacji.

Miktroinstalacja PV

Nieco inaczej przedstawiają się koszty, jeżeli chodzi o mikroinstalacje PV, czyli instalacje, których moc nie przekracza 50 kWp. Podobnie jednak jak w przypadku większych farm, również i tu nie da się wskazać stałej kwoty dla tego typu inwestycji. Tak samo zależy ona od wielu czynników. Znaczenie ma już chociażby to, czy będzie to instalacja dla domu, czy firmy. W pierwszym przypadku podatek VAT wynosi 8%, a w drugim 23%. Istotny jest też rodzaj taryfy, w której rozlicza się użytkownik.

Średni koszt tego typu inwestycji mieści się w przedziale od 150 do 200 tys. zł. Są to jednak orientacyjne kwoty, przy czym wpływ na nie ma również rodzaj wykorzystywanego sprzętu, a także koszty transportu oraz montażu modułów. Ważne jest też miejsce instalacji. Na ogół jest nim dach, jednak jeżeli jego przestrzeń jest zbyt mała, wówczas fotowoltaikę sytuuje się w gruncie.

Czy inwestycja w fotowoltaikę się opłaca?

Mając na uwadze, że inwestycja w farmę fotowoltaiczną wiąże się z dość sporymi kosztami, nasuwa się pytanie, czy takie rozwiązanie się w ogóle opłaca. Przede wszystkim należy w tym miejscu podkreślić, że ceny prądu wciąż się zwiększają, dlatego jest wysoce prawdopodobne, że okres zwrotu inwestycji ulegnie skróceniu. Niemniej jednak na chwilę obecną szacuje się, że zwrot z tego typu inwestycji nastąpi mniej więcej po 10 latach. Czas ten determinowany jest, jak wspomniano, przede wszystkim bieżącymi cenami prądu.

W przypadku mikroinstalacji czas zwrotu wynosi obecnie ok. 6-7 lat. Można orientacyjnie założyć, że w ciągu 15 lat da się zaoszczędzić dzięki takiemu rozwiązaniu nawet ponad 500 tys. zł.

Nie bez znaczenia jest też kwota dofinansowania, o ile inwestor takowe uzyskał. Z reguły pokrywa ona 60-70% całej inwestycji, a o wsparcie mogą ubiegać się zarówno prywatni użytkownicy, jak i przedsiębiorcy oraz rolnicy. Wiele wskazuje na to, że w najbliższym czasie na finansowanie instalacji OZE będą przeznaczane jeszcze większe kwoty.

Mając na względzie, że przemysł energetyczny zmierza w stronę odnawialnych źródeł energii, inwestycja w instalacje fotowoltaiczne może okazać się bardzo korzystna. Wymaga co prawda dużego wkładu własnego i dobrze opracowanego planu, ale już po kilku latach inwestorzy mają szanse czerpać pokaźne zyski.