Farmy.pl Newsroom Dlaczego warto zainwestować w farmę fotowoltaiczną?
21.02.2023

Dlaczego warto zainwestować w farmę fotowoltaiczną?

Instalacje, jakimi są farmy fotowoltaiczne, jawią się jako wysoce obiecujące. To w nich upatruje się przyszłości przemysłu energetycznego. Inwestuje w nie coraz więcej podmiotów, zarówno publicznych, jak i prywatnych. Czy takie przedsięwzięcia są opłacalne? Przyjrzyjmy się bliżej tej kwestii.

Fotowoltaika. Od czego zacząć?

Choć fotowoltaika jest technologią, która znajduje się dopiero na początkowym etapie swojego rozwoju, to wiązane są z nią bardzo duże nadzieje. By postawić farmę fotowoltaiczną, w pierwszej kolejności należy posiadać odpowiednią działkę. Jej powierzchnia nie może być mniejsza niż 2 ha i musi być ona odpowiednio nasłoneczniona. Musi mieć również dojazd, a grunt powinien odznaczać się niską klasą.

Zainwestować w farmę fotowoltaiczną może dziś praktycznie każdy, zarówno prywatni użytkownicy, jak i spółki państwowe oraz inne przedsiębiorstwa. Ich postawienie jest stosunkowo proste, a przynieść może wiele korzyści. Takie rozwiązanie otwiera też szerokie możliwości przed inwestorami.

W dużym skrócie inwestowanie w farmę fotowoltaiczną polega na wykupieniu udziałów w firmie odpowiadającej za wybudowanie elektrowni OZE. W ten sposób inwestor wchodzi w rolę jednego ze współwłaścicieli takiej farmy. Co za tym idzie, uzyskuje zyski z wytwarzania energii elektrycznej.

Korzyści z inwestowania w farmy fotowoltaiczne

Największą korzyścią wynikającą z wykupienia udziałów w farmie fotowoltaicznej jest stabilny i pewny zysk. Inwestor wie, na jakim poziomie będzie kształtował się minimalny roczny przychód z inwestycji.

Tego typu inwestycje zapewniają też różne progi wejścia. Możliwe jest nabycie udziału w różnych kwotach, zależnie od rodzaju danego produktu, choć rzecz jasna im wyższy będzie kapitał, tym większych zysków będzie się można spodziewać.

Kolejną korzyścią płynącą z inwestycji w farmy fotowoltaiczne jest stosunkowo szybki zwrot kapitału. Czas ten może wynieść niekiedy nawet 10 lat, po których upływie inwestor będzie uzyskiwał dochód pasywny.

Jednocześnie taka forma inwestycji cechuje się wysokim poziomem bezpieczeństwa. Warto jednak celować w spółki cieszące się renomą na rynku, która zapewni klarowne zasady całego procesu inwestycyjnego. Przedmiotem inwestycji jest konkretne dobro, które bez najmniejszego trudu można określić bądź zmierzyć. Udziały można zaś odsprzedać w dowolnym momencie.

Przyszłościowa inwestycja

Inwestycje w farmy fotowoltaiczne są wysoce perspektywiczne. Stanowią one metodę na uzyskiwanie dochodu pasywnego przez długie lata. Co ważne, mówimy tu o dochodzie, na który w żaden sposób nie wpływa ani sytuacja gospodarcza, ani ekonomiczna, ani społeczna. Co więcej, w przypadku instalacji fotowoltaicznych istnieją szanse na uzyskanie nawet kilkunastoprocentowej stopy zwrotu z inwestycji. Na ten moment nie jest możliwe osiągnięcie jej za sprawą standardowych rozwiązań finansowych, takich jak lokaty czy obligacje.

Choć koncentrujemy się tu głównie na korzyściach finansowych, wynikających z inwestycji w farmy fotowoltaiczne, to nie można zapominać, że stanowią one dodatkowo ekologiczne rozwiązanie. Dzięki nim ograniczamy negatywny wpływ gospodarki na środowisko naturalne.

Wsparcie unijne i krajowe

Warto mieć też na uwadze, że Unia Europejska prowadzi działania ukierunkowane na upowszechnianie technologii bezemisyjnych. Dlatego podmioty zainteresowane panelami fotowoltaicznymi mogą ubiegać się o unijne dofinansowanie, m.in. w ramach Europejskiego Zielonego Ładu. Jest to plan działania obejmujący zrównoważoną gospodarkę oraz ochronę środowiska naturalnego. Wcielenie go w życie wymaga inwestowania w ekologiczne rozwiązania, a właśnie takimi są farmy fotowoltaiczne.

Ponadto dofinansowanie farmy fotowoltaicznej można uzyskać również w ramach programów rządowych, prowadzonych m.in. przez Ministerstwo Rozwoju. Dofinansowanie można też otrzymać z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.