Farmy.pl Newsroom Żywotność falownika - co warto wiedzieć? 
Żywotność falownika - co warto wiedzieć? 
08.09.2023

Żywotność falownika - co warto wiedzieć? 

Jednym z najważniejszych elementów instalacji są panele fotowoltaiczne. Większość właścicieli i zarządców wie, jak duże znaczenie ma pielęgnacja oraz regularne przeglądy modułów. Natomiast część osób zapomina o równie ważnym komponencie - falowniku, inaczej nazywanym również inwerterem. Tymczasem warto wziąć pod uwagę także czynniki wpływające na żywotność urządzenia przetwarzającego prąd zmienny w prąd stały. 

Czym jest falownik? 

Falownik (inwerter) to urządzenie stosowane w systemach fotowoltaicznych, które przekształca prąd stały generowany w ogniwach fotowoltaicznych na prąd zmienny, który można używać w domowych lub komercyjnych instalacjach elektrycznych. 

Panele fotowoltaiczne generują prąd stały (DC), który jest wytwarzany przez przetwarzanie światła słonecznego na energię elektryczną w ogniwach fotowoltaicznych. Większość domowych i komercyjnych instalacji elektrycznych wykorzystuje jednak prąd przemienny (AC) do zasilania urządzeń elektrycznych.  

W domowej instalacji znajduje się jeden inwerter, natomiast w farmie fotowoltaicznej jest to zespół urządzeń dopasowany do specyfiki i ilości mocy generowanej przez obiekt.  

Awarie falownika - czy inwester się psuje? 

Falownik, jak każdy inny element instalacji, może ulec awarii. Aby zminimalizować ryzyko uszkodzenia falownika, ważne jest przestrzeganie zaleceń producenta dotyczących instalacji, obsługi i konserwacji. Regularne monitorowanie parametrów pracy, stosowanie się do wytycznych dotyczących obciążenia oraz reagowanie na ewentualne alarmy czy błędy to kluczowe aspekty w utrzymaniu niezawodności falownika. W razie awarii lub problemów zaleca się skorzystanie z profesjonalnego wsparcia technicznego producenta lub specjalistycznego serwisu. 

Wśród przyczyn awarii można wymienić m.in. przekroczenie dopuszczalnych parametrów obciążenia prowadzące do przegrzewania się falownika lub uszkodzenia jego komponentów czy nieodpowiednie warunki pracy i konserwacja. 

Jak dbać o falownik? 

Żywotność falownika, czyli jego zdolność do długotrwałej i niezawodnej pracy, jest kluczowym elementem w funkcjonowaniu instalacji fotowoltaicznej.  

Pod uwagę warto wziąć takie elementy jak:  
 

  • jakość komponentów - jakość użytych komponentów ma ogromny wpływ na żywotność falownika, wykorzystanie odpowiednich materiałów zwiększa niezawodność urządzenia i zmniejsza ryzyko awarii;  

  • obciążenie i temperatura - wysokie obciążenie i niewłaściwa temperatura pracy mogą negatywnie wpłynąć na żywotność falownika, praca w ekstremalnych warunkach, zarówno pod względem obciążenia, jak i temperatury, może skrócić żywotność urządzenia;  

  • odpowiednia konserwacja - regularne konserwacje i ocena pracy falownika może przedłużyć jego żywotność, usuwanie kurzu i zabrudzeń oraz kontrola stanu chłodzenia ochronią przed zbyt szybkim zużyciem;  

  • poprawny montaż - poprawne podłączenie i dostarczanie stabilnego zasilania to kluczowe elementy utrzymania pracy falownika w dobrym stanie, fluktuacje napięcia czy problemy z uziemieniem mogą prowadzić do uszkodzeń;  

  • ochrona przed przeciążeniem - falownik powinien być wyposażony w mechanizmy ochronne przed przeciążeniem, zwarciem i innymi nieprawidłowościami w pracy;  

  • aktualizacje oprogramowania - aktualizacje oprogramowania mogą poprawić wydajność, funkcjonalność i bezpieczeństwo, regularne aktualizacje mogą również zawierać poprawki dla ewentualnych problemów związanymi z żywotnością;  

  • szkolenie personelu - osoby obsługujące i zarządzające falownikiem powinny być dobrze przeszkolone w zakresie jego poprawnej eksploatacji i diagnostyki, nieprawidłowa obsługa może prowadzić do uszkodzeń;  

  • warunki otoczenia - środowisko, w którym pracuje falownik, ma wpływ na jego żywotność, pyły, wilgoć, agresywne substancje chemiczne mogą przyczynić się do korozji i innych uszkodzeń;  

  • monitorowanie i diagnostyka - systematyczne monitorowanie parametrów pracy falownika oraz wykorzystywanie narzędzi diagnostycznych może pomóc w wykryciu wczesnych oznak problemów i awarii, umożliwiając interwencję przed poważnym uszkodzeniem. 

Wybór renomowanego producenta, który oferuje wsparcie techniczne, może być kluczowy dla zapewnienia długotrwałej i niezawodnej pracy falownika. Dobry producent dostarcza również dokumentację i poradniki dotyczące konserwacji i użytkowania.