Farmy.pl Newsroom Z czego składa się farma fotowoltaiczna?
Z czego składa się farma fotowoltaiczna?
05.05.2023

Z czego składa się farma fotowoltaiczna?

Farma fotowoltaiczna składa się z minimum kilku tysięcy paneli. Duże elektrownie mogą dostarczać energię do nawet kilkuset tysięcy gospodarstw domowych. Instalacja wyposażona jest również w rozbudowaną infrastrukturę umożliwiająca generowanie energii ze słońca na dużą skalę.

Farma fotowoltaiczna - z czego się składa?

Farma fotowoltaiczna działa na takiej samej zasadzie jak domowa instalacja, ale na dużo większą skalę. Każda elektrownia składa się z kilku podstawowych elementów.

Ogniwa fotowoltaiczne zbudowane są z krzemu czyli materiału półprzewodnikowego. Stanowią jedne z najważniejszych elementów instalacji, ponieważ to w nich zachodzi zjawisko fotowoltaiczne. Ogniwa łączy się w moduły, a moduły w panele fotowoltaiczne.

Dodatkowo, farmy fotowoltaiczne muszą być wyposażone w układ inwerterów, które zmieniają stały prąd na zmienny zasilający urządzenia elektryczne.

Panele fotowoltaiczne są umieszczone na specjalnych podstawach, które zostają zazwyczaj wbijane w ziemię lub zamocowane na konstrukcjach naziemnych.

Farma fotowoltaiczna jest połączona z siecią elektroenergetyczną w celu przesyłania energii elektrycznej do odbiorców. Instalacja wyposażona jest w linie przesyłowe oraz transformatory umożliwiające przesył.

Dodatkowo, na terenie farmy fotowoltaicznej znajdują się również inne elementy, takie jak systemy monitorowania i zarządzania, instalacje ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi oraz ogrodzenia i systemy bezpieczeństwa, aby zapewnić ochronę paneli i zapobiec kradzieży.

Z ilu paneli składa się farma fotowoltaiczna?

W Polsce najczęściej powstają farmy składające się z 2-3 tys. paneli o łącznej mocy 1 MW.

Obecnie największa instalacja w kraju znajduje się w miejscowości Zwartowo w województwie zachodniopomorskim i składa się z niemal 400 tys. paneli. Obiekt zajmuje powierzchnię około 300 ha, a generowana energii dociera do nawet 153 tys. gospodarstw domowych. W 2023 roku moc farmy ma wynieść 290 MWp.

Na drugim miejscu znajduje się farma w Brudzewie zajmująca około 112 ha. Twórca poinformował, że do budowy wykorzystano 155 tys. sztuk modułów o mocy 450 W, inwertery o mocy 185 kW oraz transformatory 20/0,4 kV, a także transformator wyprowadzenia mocy 110/20/20/kV.

Jak wygląda budowa farmy fotowoltaicznej?

Budowa farmy fotowoltaicznej wymaga dopełnienia większej liczby formalności niż w przypadku domowej instalacji.

Pierwszy punkt to analiza lokalizacji. Farmy fotowoltaiczne powstają na działkach o odpowiedniej wielkości, wymiarach oraz klasie. Do inwestycji można wykorzystać grunty klasy IV i niższej, a także nieużytki rolne. Natomiast wielkość działki zalecana dla farmy o mocy 1 MW wynosi minimum 2 ha. Wartościowe miejsca to zazwyczaj tereny płaskie, o niskim poziomie cienia, dobrze nasłonecznione przez większą część roku.

Drugi krok dotyczy projektowania. Pod uwagę bierze się m.in. analizę lokalizacji, wymagania dotyczące generowanej mocy, dostępność elementów składających się na instalację czy koszty budowy.

Następnie należy dopełnić wszystkich formalności, m.in. uzyskać pozwolenie na budowę, decyzję środowiskową oraz dokument potwierdzający przyłącze u operatora sieci.

Uzyskanie niezbędnych zgód i pozwoleń uprawnia do rozpoczęcia przygotowania terenu oraz budowy. Niezbędne może okazać się np. usunięcie krzewów czy utwardzenie terenu.

W kolejnym kroku następuje montaż instalacji, m.in. na podstawach umieszcza się panele fotowoltaiczne w odpowiedniej konfiguracji. Następnie instalowane są inwertery i systemy połączeń, które umożliwiają przesyłanie energii elektrycznej z farmy do sieci.

Przed uruchomieniem odbywa się faza testów pozwalająca zyskać pewność, że wszystko działa właściwie. Po pomyślnym przejściu testów, farmę można uruchomić i rozpocząć jej produkcję energii elektrycznej.