Farmy.pl Newsroom Spadek emisji gazów cieplarnianych w Europie 
Spadek emisji gazów cieplarnianych w Europie 
14.11.2023

Spadek emisji gazów cieplarnianych w Europie 

Europejski Urząd Statystyczny przedstawił dane, z których wynika, że w pierwszym kwartale br. w aż 21 państwach Unii Europejskiej obniżono emisję gazów cieplarnianych. Natomiast w 6 krajach zanotowano wzrost emisji. 

Gospodarstwa domowe odpowiadają za najwyższą emisję  

Eurostat przedstawił dane za pierwszy kwartał 2023 roku obejmujące emisję gazów cieplarnianych według działalności gospodarczej.  

W państwach członkowskich Unii Europejskiej spadek emisji gazów cieplarnianych wyniósł 2,9 proc. w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej. Poziom emisji ukształtował się na poziomie 941 mln ton ekwiwalentu CO2. Wzrost zanotowano w 6 państwach, w tym w Irlandii niemal o 10 proc. 

Z danych wynika, że za największą emisję w pierwszym kwartale br. odpowiadały gospodarstwa domowe - 24 proc., następnie przetwórstwo przemysłowe - 20 proc., dostawy energii elektrycznej i gazu - 19 proc., rolnictwo - 13 proc., a na końcu transport i gospodarka magazynowa - 10 proc. 

Eurostat wskazuje również, że emisje spadły w 5 z 9 sektorów gospodarki biorąc pod uwagę dane z pierwszego kwartału 2022 roku. Spadek o wartości 12,3 proc. zaobserwowano przede wszystkim w obszarze dostawy energii elektrycznej i gazu. Natomiast największy wzrost wyniósł 7,2 proc. i dotyczył transportu i gospodarki magazynowej.  

Informacje dotyczące emisji gazów zostały uzupełnione o dane społeczno-gospodarcze. Eurostat zwrócił uwagę, że w omawianym okresie zanotowano wzrost produktu krajowego brutto Unii Europejskiej o 1,2 proc. w stosunku rok do roku.  

Spadek w większości państw UE  

W pierwszym kwartale br. w aż 21 państwach Unii Europejskiej obniżono emisję gazów cieplarnianych w stosunku rok do roku. Największy spadek zanotowano w Bułgarii (-15,2 proc.), Estonii (-14,7 proc.) i Słowenii (-9,6 proc.). Dodatkowo zwrócono uwagę, że wraz z pozytywnym wynikiem dotyczącym emisji równocześnie jedynie sześć państw obniżyło PKB - wśród nich znalazła się Polska, Czechy, Estonia, Litwa, Luksemburg i Węgry. Pozostałe 15 państw może pochwalić się spadkiem emisji przy wzroście PKB, m.in. Niemcy, Rumunia, Włochy czy Grecja.  

Wzrost emisji gazów cieplarnianych odnotowano w 6 państwach: Irlandii (+9,1 proc.), Łotwie (+7,5 proc.), Słowacji (+1,9 proc.), Dani (+1,7 proc.) Szwecji (+1,6 proc.) i Finlandii (0,3 proc.). Warto jednak dodać, że we wszystkich wymienionych państwa wzrosło PKB.