Farmy.pl Newsroom Spadają ceny paneli fotowoltaicznych 
Spadają ceny paneli fotowoltaicznych 
26.09.2023

Spadają ceny paneli fotowoltaicznych 

Fotowoltaika staje się coraz bardziej dostępna ze względu na spadek cen komponentów. W Polsce systemy generujące energię z promieni słonecznych dominują w strukturze OZE. Systematycznie powstają nie tylko domowe instalacje, ale również wielkopowierzchniowe farmy dostarczające energię nawet do kilkuset tysięcy obiektów. Pandemia i wysoka inflacja wpłynęły na wzrost cen komponentów. Pojawia się jednak coraz więcej sygnałów wskazujących spadek kosztów związanych z budową instalacji. Z danych niemieckich ekspertów wynika, że średnie spotowe ceny paneli krystalicznych spadły o nawet 7 proc. 

Coraz niższe ceny modułów fotowoltaicznych  

Z ogólnych szacunków wynika, że moduły fotowoltaiczne odpowiadają za nawet 70 proc. całkowitych kosztów instalacji. Na wzrost cen w ostatnich latach wpłynęła przede wszystkim pandemia COVID-19, która wywołała zakłócenia w łańcuchach dostaw. Nie bez znaczenia były również rosnące ceny surowców.  

Z danych przedstawionych przez niemieckie stowarzyszenie branżowe VDMA w ramach raportu „International Technology Roadmap for Photovoltaic” wynika, że w 2022 roku ceny wróciły do trendu spadkowego i średnia cena na rynku spot wyniosła  0,23 dol./Wp. Natomiast w 2021 roku było to około 0,24 dol./Wp przy dostawach rzędu 183 GWp.  

Niemieccy eksperci przytaczają również dane zebrane na platformie pvXchange przedstawiającej średnie ceny modułów fotowoltaicznych na rynku detalicznym w Europie. Pod uwagę wzięto standardowe moduły wykazujące przeciętną sprawność mniejszą niż 21 proc. w ramach, których ceny spadły z z 0,32 euro/W do 0,28 euro/W w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Całkowity spadek w grupie produktów ma wynieść około 6,7 proc. W przypadku wysokowydajnych paneli fotowoltaicznych osiągających sprawność większą niż 21 proc. zanotowano spadek z 0,43 euro/W do 0,35 euro/W. Jak wskazują prognozy ogólny spadek ma ukształtować się na poziomie 2,5 proc. Natomiast w grupie najniższej jakości paneli zanotowano spadek z 0,19 euro/W w maju 2022 roku do 0,17 euro/W w lipcu 2023 roku. Średni spadek we wskazanej klasie produktów wyniesie 10,5 proc. od początku bieżącego roku.  

Kolejne spadki cen już wkrótce  

Wśród przyczyn spadków cen należy wymienić stabilizację na rynku. Po okresie wstrzymania związanego z pandemią chińscy producenci wznowili produkcję na dużą skalę. Nowe produkty dostarczane są do obiektów w kraju, ale również za granicą. Popyt na panele fotowoltaiczne w Chinach jest wysoki ze względu na kolejne inwestycje. Jak podają media wyłącznie w ciągu czterech pierwszych miesięcy bieżącego roku zbudowano elektrownie o mocy 48,3 GW. Natomiast w 2023 roku łączna moc elektrowni ma wynieść nawet 120 GW.  Mimo dużego zapotrzebowania wewnątrz kraju, chińscy producenci są również w stanie dostarczyć produkty na eksport. Ceny modułów w Chinach spadły do średniego poziomu 0,198 dolarów/W jak podaje Oil Price Information Service.  

Duży wpływ na spadek cen paneli fotowoltaicznych mają niższe ceny surowców. Przede wszystkim mowa o polikrzemie, czyli podstawowym składniku wykorzystywanym w produkcji elementów fotowoltaicznych.  

Trzeci czynnik wpływający na niższe ceny paneli PV to rozwój technologii. Niemieccy eksperci zwracają uwagę, że do wyprodukowania elementów potrzebne jest coraz mniej krzemu, co umożliwia stworzenie cieńszych płytek. Dodatkowo producenci dążą do redukcji wykorzystania miedzi poprzez zastosowanie techniki fine line printing.