Farmy.pl Newsroom Rynek fotowoltaiki w Polsce 2023 - wyniki i prognozy
Rynek fotowoltaiki w Polsce 2023 - wyniki i prognozy
21.08.2023

Rynek fotowoltaiki w Polsce 2023 - wyniki i prognozy

W maju br. Instytut Energetyki Odnawialnej opublikował XI edycję raportu „Rynek fotowoltaiki w Polsce”. Zespół specjalistów przedstawił kompleksowe podsumowanie aktualnej sytuacji na rynku, a także trendy. Kolejne dane i prognozy potwierdzają, że rynek fotowoltaiki jest głównym obszarem inwestycji nie tylko wśród odnawialnych źródeł energii, ale całej energetyki.

Fotowoltaika w 2023 roku - dane

Z danych przedstawionych przez Instytut Energetyki Odnawialnej wynika, że na koniec pierwszego kwartału br. w Polsce ogólna moc zainstalowana wyniosła ponad 13 GW, w tym 74 proc. wygenerowali prosumenci, 21 proc. małe instalacje o wielkości od 50 do 1000 kW, a 5 proc. - największe instalacje fotowoltaiczne.

W analizowanym okresie działało 3,4 tys. farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 3,35 GW, co przełożyło się na udział w wysokości 26 proc. w całkowitej mocy zainstalowanej w fotowoltaice. Biorąc pod uwagę 2022 roku zauważono, że rekordowy wzrost mocy zanotowano w przypadku instalacji o mocy przekraczającej 1 MW. Zdaniem ekspertów udział systemów zwiększy się w ciągu następnych lat.

Wciąż jednak największy udział należy do prosumentów indywidualnych, którzy chętnie korzystają z dotacji przede wszystkim w ramach programu Mój Prąd. Na koniec ubiegłego roku liczba mikroinstalacji przekroczyła 1,2 mln i zanotowano wzrost w stosunku do 2021 roku o ponad 41 proc. Natomiast łączna moc ukształtowała się na poziomie ponad 9,3 GW.

Warto również przypomnieć, że w 2022 roku Polska znalazła się na drugim miejscu w Europie pod względem przyrostu mocy zainstalowanej w fotowoltaice. Jak podaje Instytut Energetyki Odnawialnej na koniec ubiegłego roku zainstalowana moc przekroczyła 12,4 GW. Porównując do roku 2021 zauważono rekordowy przyrost ponad 4,7 GW nowych mocy, a tempo wzrostu rynku wyniosło 61 proc.

W 2022 roku na sytuację na rynku fotowoltaiki wpłynął wzrost kosztów produkcyjnych komponentów, a także transportu - spowodowane przez wybuch wojny w Ukrainie, ale również znacznie miał kryzys energetyczny oraz inflacja. Biorąc pod uwagę ceny zanotowano wzrost wielkości średnio 11 proc. Poza tym eksperci zwracają również uwagę na wzrost cen nowych projektów na wstępnych etapach rozwoju. Najwyższy wzrost dotyczył projektów z uzyskanymi warunkami przyłączenia do sieci - 32 proc.

Prognozy na rynku fotowoltaiki

W nowej edycji raportu przedstawiono także prognozę średniookresową. Na koniec 2023 roku moc wszystkich zainstalowanych źródeł fotowoltaicznych ma wynieść 18 GW. Natomiast przyrost mocy w analizie rok do roku może przekroczyć nawet rekordowe 6 GW.

Zgodnie z prognozami łączna produkcja energii z fotowoltaiki ukształtuje się na poziomie 14,6 TWh.Zdaniem ekspertów obroty handlowe na rynku energii z fotowoltaiki wyniosą niemal 29 mld zł, a wartość rynku inwestycji będzie kształtowała się na poziomie 20 mld zł.Na koniec 2025 roku moc zainstalowana w fotowoltaice ma wynieść 26,8 GW. Biorąc pod uwagę lata 2022-2025 można będzie zanotować całkowity przyrost o wielkości

14,4 GW, a tempo wzrostu mocy wyniesie 21 proc. tym samym osiągając tempo dwukrotnie wyższe od prognoz globalnych.

W raporcie zwrócono uwagę także na ograniczenia. Główną barierę stanowić będą sieci energetyczne. Zdaniem ekspertów IEO plany zakładające rozbudowę do 2028 roku są niewystarczające. Środowisko skupiające się wokół branży fotowoltaicznej regularnie przypomina o konieczności zwiększenia możliwości przyłączeniowych instalacji. Wydawane odmowy wiążą się z marnotrawieniem środków finansowych, ale również innych zasobów. Specjaliści zwracają także uwagę na zwiększenie możliwości wykorzystywania terenów w ramach agrofotowoltaiki.