Farmy.pl Newsroom Pierwsza gminna farma fotowoltaiczna w Polsce. Korzyści dla społeczności lokalnej?
Pierwsza gminna farma fotowoltaiczna w Polsce. Korzyści dla społeczności lokalnej?
29.05.2023

Pierwsza gminna farma fotowoltaiczna w Polsce. Korzyści dla społeczności lokalnej?

W kwietniu br. uruchomiono w Polsce pierwszą gminną farmę fotowoltaiczną. Energia pozyskana z instalacji zasili takie obiekty jak szkoła czy oczyszczalnia ścieków. Elektrownia o mocy 1,1 MW powstała dzięki dofinansowaniu z rządowego programu.

Farma fotowoltaiczna może przynieść wiele korzyści dla gminy. Przede wszystkim stanowi odnawialne, bezpieczne i dobre dla środowiska źródło energii. Pozwala obniżyć koszty i uniezależnić się od zmiennych cen prądu. Poza tym stanowi dodatkowe źródło dochodu dla gminy oraz wzmacnia atrakcyjność regionu.

Pionierska inwestycja w województwie wielkopolskim

Pierwsza w Polsce gminna farma fotowoltaiczna została otwarta w Żółkowie w gminie Żerków. Elektrownia mieści się niedaleko oczyszczalni ścieków na terenie o powierzchni 2 ha. Dostarczy energię do m.in. szkoły i przedszkola, a także oczyszczalni ścieków czy stacji uzdatniania wody. Farma fotowoltaiczna ma moc 1,1 MW.

W kwietniu br. gmina podpisała umowę sprzedaży energii elektrycznej wyprodukowanej przez farmę. Głównym celem inwestycji jest jednak redukcja wydatków poniesionych na energię w podmiotach gminnych.

Jak podaje Państwowa Agencja Prasowa elektrownia powstała dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych. Na budowę przeznaczono 3,8 mln zł, a łączny koszt wyniósł około 4,5 mln zł.

Korzyści z gminnej farmy fotowoltaicznej

Farmy fotowoltaiczne wykorzystują promienie słoneczne do produkcji elektryczności zapewniając czyste i odnawialne źródło energii.

Gmina może zmniejszyć swoją zależność od paliw kopalnych i ograniczyć emisję gazów cieplarnianych, przyczyniając się do walki ze zmianami klimatu.

Powstanie elektrowni słonecznej w gminie umożliwia generowanie własnej energii elektrycznej, a to przekłada się na niższe koszty zakupu od zewnętrznych dostawców lub nawet wygenerowanie nadwyżki energii, którą można sprzedać do sieci elektroenergetycznej. Gmina może nie tylko obniżyć koszty działalności, ale również zacząć zarabiać. Inwestycja w farmę fotowoltaiczną wzmacnia budżet jednostki. Natomiast wygenerowane nadwyżki pieniądze mogą zostać wykorzystane na inwestycje poprawiające komfort życia mieszkańców.

Budowa i eksploatacja farmy fotowoltaicznej wymaga zaangażowania pracowników w różnych dziedzinach, takich jak instalacja paneli fotowoltaicznych, konserwacja i monitorowanie systemu czy zarządzanie projektem. Nowa inwestycja przyczynia się do tworzenia atrakcyjnych miejsc pracy dla społeczności lokalnej.

Inwestycja w farmę fotowoltaiczną stanowi pozytywny przykład dla mieszkańców i przedsiębiorstw w gminie. Pokazuje, że jednostka dba o środowisko i podejmuje działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Budowa farmy fotowoltaicznej w najbliższej okolicy ma wpływ na wzrost świadomości ekologicznej w społeczności lokalnej i zachęca innych mieszkańców do inwestowania w odnawialne źródła energii. Dodatkowo zwraca uwagę m.in. inwestorów zewnętrznych. Gmina staje się atrakcyjnym regionem nie tylko do inwestowania kapitału i rozwijania inicjatyw ekologicznych, ale również mieszkania.

Warto jednak pamiętać, że wprowadzenie farmy fotowoltaicznej wiąże się również z pewnymi wyzwaniami i kosztami, takimi jak konieczność odpowiedniego przygotowania terenu, inwestycje początkowe, konserwacja i monitorowanie systemu.