Farmy.pl Newsroom Korzyści z farmy fotowoltaicznej - środowiskowe, finansowe, lokalne
Korzyści z farmy fotowoltaicznej - środowiskowe, finansowe, lokalne
12.05.2023

Korzyści z farmy fotowoltaicznej - środowiskowe, finansowe, lokalne

Mówiąc o korzyściach z farmy fotowoltaicznej w pierwszej kolejności wymienia się pozytywny wpływ na środowisko w skali globalnej oraz możliwość czerpania zysków przez inwestorów. Tymczasem farma zapewnia dużo więcej korzyści dla społeczności lokalnej czy środowiska w miejscu budowy.

Farma fotowoltaiczna - korzyści dla środowiska

Budowa farmy fotowoltaicznej ma wiele korzyści dla środowiska. Przede wszystkim słońce to jedno najlepiej poznanych i najłatwiejszych do wykorzystania źródeł energii. Fotowoltaika od lat cieszy się niesłabnącą popularnością w Europie i nie tylko. Metody oraz narzędzia wykorzystywane do pozyskiwania energii ze Słońca są już dobrze poznane i w pełni bezpieczne dla środowiska oraz człowieka. Farmy nie emitują gazów cieplarnianych ani innych zanieczyszczeń powietrza, co pomaga w zmniejszeniu ilości dwutlenku węgla i innych szkodliwych gazów w atmosferze.

Warto jednak wiedzieć, że w procesie produkcji oraz utylizacji elementów konstrukcji wydzielane są do atmosfery śladowe ilości dwutlenku węgla. Z ogólnodostępnych badań wynika, że w ciągu roku panele fotowoltaiczne dostarczają około 50 g CO2 e/kWh. W przypadku tradycyjnych źródeł energii wartość ta jest nawet 10-krotnie wyższa.

Kolejny argument dotyczy oszczędności wody. W przeciwieństwie do elektrowni opalanych węglem, farma fotowoltaiczna nie potrzebuje dużych ilości wody do produkcji energii elektrycznej.

Produkcja energii z paneli fotowoltaicznych nie generuje odpadów ani produktów ubocznych. Ze zużytych paneli można odzyskać cenne surowce, np. krzem. Wciąż rośnie rynek recyklingu elementów pochodzących z instalacji fotowoltaicznych.

Farma fotowoltaiczna - korzyści dla społeczeństwa lokalnego

Wytwarzanie energii z farmy fotowoltaicznej pomaga zwiększyć niezależność energetyczną kraju, zmniejszając zależność od paliw kopalnych i zagranicznych dostaw energii. Inwestycje w odnawialne źródła energii mają pozytywny wpływ nie tylko na społeczeństwo, ale również lokalne społeczności.

Budowa farmy fotowoltaicznej może pomóc w zwiększeniu świadomości społecznej na temat korzyści ekologicznych energii odnawialnych i działać jako symbol walki ze zmianami klimatu. Część osób mieszkających w sąsiedztwie farmy obawia się utraty wartości nieruchomości. Tymczasem rosnąca świadomość na temat korzyści płynących z odnawialnych źródeł energii sprawia, że dla wielu nabywców pobliska farma nie jest wadą. Instalacja jest w pełni bezpieczna dla zdrowia oraz nie wpływa na komfort mieszkańców okolicznych domów.

Warto przypomnieć, że farmy powstają na terenach nie nadających się do uprawy. Inwestycja w farmę to szansa na przywrócenie obszarowi użyteczności. Przepisy prawa nie

pozwalają na budowę farmy w miejscu, np. objętym ochroną. Wielu inwestorów decyduje się na odbudowę siedlisk dla dzikich zwierząt i nie tylko. Popularność zyskuje agrowoltaika, czyli połączenie energii słonecznej i rolnictwa.

Farma fotowoltaiczna - korzyści finansowe

Budowa farmy fotowoltaicznej to korzyści ekonomiczne nie tylko dla inwestorów. Pozytywny aspekt dla społeczności lokalnej to większe wpływy związane z podatkami. Poza tym rozwój fotowoltaiki przyciąga również innych inwestorów oraz branże, a to przekłada się na wsparcie lokalnego rynku.

Wiele obszarów działalności rolniczej wiąże się z dużą niepewnością dotyczącą wysokości dochodów. Dzierżawa gruntu pod fotowoltaikę to dobry sposób na zwiększenie bezpieczeństwa nie tylko konkretnych rolników, ale również lokalnego budżetu.

Coraz więcej inwestorów decyduje się również korzystać z usług lokalnych specjalistów w procesie budowy oraz eksploatacji farmy fotowoltaicznej.

W kwietniu br. otwarto pierwszą w kraju gminną instalację. Energia pozyskiwana ze słońca ma zasilać m.in. szkoły, przedszkola, stacje uzdatniania wody i oczyszczalnie ścieków.