Farmy.pl Newsroom Jak wygląda demontaż farmy fotowoltaicznej?
Jak wygląda demontaż farmy fotowoltaicznej?
02.06.2023

Jak wygląda demontaż farmy fotowoltaicznej?

Farmy fotowoltaiczne mogą generować energię nawet przez kilkadziesiąt lat. Duże znaczenie ma jakość wykorzystanych materiałów, prawidłowy sposób montażu, a także regularna konserwacja oraz monitoring wydajności. Część osób wstrzymuje się z inwestycją albo oddaniem gruntu w dzierżawę z uwagi na trwałość instalacji. Warto jednak pamiętać, że demontaż farmy jest możliwy.

Demontaż farmy fotowoltaicznej - przyczyny

Demontaż farmy fotowoltaicznej realizuje się w kilku podstawowych przypadkach. Przede wszystkim procedura wymaga przemyślanego działania i szczegółowego oszacowania, czy demontaż jest konieczny - tak samo jak budowa, usunięcie farmy wiąże się z dużym kosztem.

Najczęściej decyzję podejmuje się w przypadku zakończenia okresu żywotności farmy. Z biegiem lat poszczególne elementy instalacji coraz mniej wydajnie spełniają swoją rolę, a utrzymywanie obiektu staje się nieopłacalne. Warto jednak wiedzieć, że to odległa perspektywa z uwagi na wieloletnią żywotność paneli oraz pozostałych materiałów. Szacuje się, że farma wykonana z wysokiej jakości elementów będzie skutecznie funkcjonować nawet przez 40-50 lat. Część osób obawia się jednak budowy instalacji z uwagi na problemy z jej usunięciem. Demontaż jest możliwy, a po okresie eksploatacji i dzierżawy grunt może wrócić do zarządzania przez właściciela.

Inna przyczyna dotyczy naprawy instalacji. Nowoczesne elementy są wytrzymałe, a polski klimat nie sprzyja uszkodzeniom, np. przez gradobicie czy działanie warunków atmosferycznych. Rozbudowane systemy ochrony sprawiają, że równie rzadko mają miejsce pożary. Jeżeli dojdzie do większej usterki, możliwa jest jednak wymiana poszczególnych elementów instalacji.

Ostatnia przyczyna demontażu wiąże się z czynnikami zewnętrznymi utrudniającymi pracę instalacji, na które właściciel nie ma wpływu. W przypadku instalacji domowej o mniejszej skali może to być m.in. wysoki budynek, który pojawił się w sąsiedztwie i niekorzystnie wpływa na dostęp do promieni słonecznych. W przypadku farm powstających z dala od elementów urbanizacji trudniej wskazać czynniki, które znacząco mogłyby obniżyć jakość produkcji energii. W perspektywie kolejnych 50 lat mogą jednak zaistnieć rozwiązania, których obecnie właściciel nie bierze pod uwagę. Warto wiedzieć, że farmę można zdemontować, a nawet przenieść.

Jak wygląda demontaż farmy fotowoltaicznej?

Kwestie związane z demontażem farmy powstrzymują część osób przed inwestycją albo dzierżawą gruntu. Warto pamiętać, że żadna instalacja nie jest na stałe przymocowana do gruntu i nie narusza środowiska naturalnego. Wręcz przeciwnie - coraz więcej działek, na których mieszczą się farmy to miejsca rozwoju bioróżnorodności.

Jak wygląda demontaż farmy fotowoltaicznej?

Pierwszy krok obejmuje ocenę stanu farmy fotowoltaicznej. Sprawdza się, czy panele są uszkodzone, czy są luzy w konstrukcji, czy inne elementy wymagają naprawy lub zastąpienia. Szczegółowa analiza pozwala zyskać wiedzę na temat aktualnego stanu oraz ocenić, czy demontaż jest jedynym rozwiązaniem. Pracę należy zlecić wyłącznie doświadczonym specjalistom.

Podczas prawidłowego demontażu wszystkie niezbędne środki bezpieczeństwa są wdrożone. Pracownicy powinni być odpowiednio ubrani i posiadać niezbędne zabezpieczenia. Dodatkowo, stosuje się odpowiednie procedury, aby uniknąć uszkodzenia paneli podczas usuwania. W trakcie demontażu odłączane są panele fotowoltaiczne od sieci elektrycznej. Wyłącza się zasilanie, a następnie odłącza ogniwa fotowoltaiczne od inwertera lub innej jednostki sterującej. Demontaż paneli wymaga precyzji oraz doświadczenia. Przy większych farmach fotowoltaicznych może być konieczne użycie specjalistycznego sprzętu, takiego jak podnośniki lub dźwigi, aby bezpiecznie zdjąć panele z konstrukcji.

Po usunięciu paneli fotowoltaicznych konieczne będzie wyłączenie lub usunięcie innych elementów infrastruktury, takich jak inwertery, transformatory, przewody elektryczne itp. Wszystkie te elementy są odpowiednio włączane i wyłączane z sieci.

Zdemontowane panele fotowoltaiczne i inne elementy farmy muszą być odpowiednio przetwarzane. W zależności od przepisów i lokalnych regulacji, mogą być one poddawane recyklingowi, utylizacji lub przetwarzane w celu odzyskania cennych materiałów.