Farmy.pl Newsroom Jak uniknąć pożaru fotowoltaiki? Nowy system wczesnego wykrycia
Jak uniknąć pożaru fotowoltaiki? Nowy system wczesnego wykrycia

Jak uniknąć pożaru fotowoltaiki? Nowy system wczesnego wykrycia

Pożary systemów fotowoltaicznych zdarzają się bardzo rzadko, a elektrownie słoneczne niezależnie od wielkości są bezpieczne. Nawet jeżeli dojdzie do pożaru, instalacja oraz sąsiedztwo nie muszą znacząco ucierpieć. Warto wdrożyć kilka podstawowych zasad, które pozwolą ograniczyć ryzyko niemal do minimum. Jednym z najnowszych rozwiązań jest system wczesnego ostrzegania opracowany przez niemieckich specjalistów.

Pożary paneli fotowoltaicznych 

Pożary instalacji fotowoltaicznych są stosunkowo rzadkie, ale ważne jest zrozumienie potencjalnych zagrożeń i podjęcie środków ostrożności. Wszystkie elementy instalacji podlegają rygorystycznym testom zgodnym z protokołami bezpieczeństwa, normami oraz wytycznymi w różnych państwach. Farmy i mniejsze instalacje domowe spełniają wymagania związane zarówno z prewencją ochrony przeciwpożarowej, jak i bezpieczeństwem jeżeli dojdzie do wypadku. Wysokiej jakości produkty ograniczają możliwość wybuchu ognia niemal do minimum. 

Na rynku dostępne są różnorodne systemy zabezpieczeń, obejmujące instalacje przeciwpożarowe, przeciwzwarciowe oraz odgromowe. W sytuacji, gdy moc instalacji przekracza 6,5 kW, proces budowy wymaga udziału rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Dodatkowo instalacja musi być zgłoszona do straży pożarnej.

W elektrowniach fotowoltaicznych stosuje się zaawansowane środki ochronne, takie jak ograniczniki przepięć, mające na celu zabezpieczenie przed nagłymi wzrostami napięcia oraz sprzężeniami. Bezpieczeństwo zwiększają również rozłączniki instalacyjne, zwłaszcza w przypadku braku rozłącznika w falowniku, które umożliwiają odcięcie paneli od inwertera w razie awarii. Wykorzystuje się także wyłączniki oraz bezpieczniki w celu regulacji i zabezpieczenia systemu przed potencjalnymi nieprawidłowościami. 

Nowy system wczesnego wykrywania pożaru 

Niemiecka firma Minimax opracowała nowy system wczesnego wykrycia pożaru - PVProtect. Producent działa na rynku od ponad 120 lat specjalizując się w narzędziach zabezpieczających przed pożarami. 

PVProtect to innowacyjny system gaśniczy stworzony z myślą o płaskich dachach wyróżniających się maksymalnym kątem nachylenia wynoszącym 10 stopni. Głównym celem narzędzia jest skuteczne zapobieganie rozprzestrzenianiu się potencjalnego ogniska pożarowego. W skład wchodzą precyzyjne detektory ciepła rozmieszczone strategicznie wokół modułów fotowoltaicznych. W sytuacji, gdy czujniki zarejestrują nietypowy lokalny wzrost temperatury, przekazują informacje do centrali, która z kolei może automatycznie poinformować straż pożarną o potencjalnym zagrożeniu. 

Nowe rozwiązanie umożliwia szybkie wykrycie miejsca pożaru za sprawą szczegółowo zmapowanej lokalizacji czujników. W pobliżu modułów znajdują się również niewielkich rozmiarów dysze gaśnicze pozwalające na błyskawiczne ugaszenie pożaru na wczesnym etapie. Producent podaje, że gaszenie ognia możliwe jest nawet przy niskim ciśnieniu wody. Dodatkowo wykorzystuje się optymalną ilość wody pozwalającą na ograniczenie ryzyka, a równocześnie minimalizowanie start i zniszczeń. 

System PVProtect otrzymał akceptację VdS Schadenverhütung - niemieckiej instytucji specjalizującej się w zapobieganiu szkodom. 

Jak uniknąć pożaru systemu?

Dobry system wczesnego wykrycia może odegrać kluczową rolę w zapobieganiu zniszczeniom. Warto jednak pamiętać o podstawowych elementach wpływających na bezpieczeństwo i trwałość instalacji. 

Jak uniknąć pożaru systemu?

  1. Wysokiej jakości komponenty - pożary mogą wynikać z wadliwych lub uszkodzonych komponentów instalacji, takich jak ogniwa fotowoltaiczne, inwertery czy przewody.
  2. Profesjonalny montaż - szczegółowa weryfikacja ekipy montażowej to również ważny krok. Profesjonalny montaż ogranicza ryzyko awarii. 
  3. Regularna konserwacja instalacji - regularne inspekcje farmy fotowoltaicznej pomogą w wykryciu uszkodzeń sprzętu i innych problemów związanych z bezpieczeństwem. Inspekcje powinny obejmować sprawdzenie stanu paneli słonecznych, baterii, kabli i innych elementów. 
  4. Codzienne monitorowanie instalacji - systematyczne sprawdzanie pracy elektrowni pozwoli szybko wyłapać ewentualne spadki wydajności oraz usterki. 

Właściwe planowanie, przestrzeganie norm i regularna konserwacja mogą znacznie zminimalizować ryzyko pożaru instalacji fotowoltaicznej.