Farmy.pl Newsroom Fotowoltaika dla rolnika 2024 - dotacje. Kiedy ruszy nowy program? 
Fotowoltaika dla rolnika 2024 - dotacje. Kiedy ruszy nowy program? 

Fotowoltaika dla rolnika 2024 - dotacje. Kiedy ruszy nowy program? 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) startuje z programem dotacji dla inwestycji w instalacje fotowoltaiczne, ale również biogazownie czy magazyny energii w rolnictwie. Kiedy ruszy program? Kto może starać się o dofinansowanie?  Odnawialne źródła energii na czele z fotowoltaiką wpisują się w politykę energetyczną prowadzoną przez Unię Europejską. W ciągu następnych lat obserwować będziemy kolejne cele i programy ułatwiające rozpoczęcie korzystania z energii pozyskanej ze słońca. 

Dotacje na fotowoltaikę dla rolnika 2024 - kiedy ruszy dofinansowanie do OZE? 

ARiMR przygotowało program dofinansowań do inwestycji w odnawialne źródła energii oraz poprawę efektywności energetycznej w gospodarstwach rolnych. Fundusze pochodzą z budżetu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. 

Wnioski o przyznanie dofinansowania można składać od 25 stycznia do 23 lutego 2024 r. Dokumenty będą przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARiMR. 

Kto może złożyć wniosek o dofinansowanie?  

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podaje, że o dofinansowanie będą mogli starać się rolnicy, którzy:  

  • zostali wpisani do ewidencji producentów oraz m.in. w 2023 r. uzyskali jednolitą płatność obszarową albo prowadzą gospodarstwo w obszarze działów specjalnych produkcji rolnej,  

  • odbyli szkolenie dotyczące efektywności energetycznej gospodarstwa nie wcześniej niż w terminie 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku albo zobowiązali się do odbycia szkolenia maksymalnie do dnia złożenia ostatniego wniosku o płatność.  

Na kolejność przyznawanej pomocy wpływa suma punktów uzyskanych na podstawie kryteriów, np. 4 punkty można otrzymać w sytuacji, gdy w ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia naboru, prowadzono produkcję zwierząt gospodarskich i według kalkulatora ARiMR, w przeliczeniu na DJP, liczba zwierząt w okresie wyniosła minimum 5. 

Dofinansowanie trafi do zainteresowanych, którzy zdobędą minimum 6 punktów.  

Dofinansowanie do OZE w rolnictwie - ile wyniesie? 

ARiMR zapowiada wsparcie w formie refundacji do 65 proc. kosztów kwalifikowalnych w trzech obszarach. Dofinansowanie dotyczy działań podejmowanych w celu zmniejszenia wpływu aktywności rolniczych na środowisko poprzez energię z OZE, zarządzanie odpadami i produktami ubocznymi z rolnictwa, a także poprawę efektywności energetycznej. Można starać się o dofinansowanie na projekty, które zostały rozpoczęte maksymalnie w dniu złożenia wniosku 
 

  • Obszar A obejmuje budowę nowych biogazowni rolniczych - dofinansowanie dotyczy projektów związanych z budową biogazowni rolniczej z wyłączeniem robót budowlanych obejmujących istniejącą biogazownię.  

  • Obszar B obejmuje zakup mikroinstalacji fotowoltaicznych i instalacji do wytwarzania energii cieplnej z promieniowania słonecznego - dofinansowanie można uzyskać na projekty związane z zakupem mikroinstalacji PV wraz z magazynem energii elektrycznej, instalacji do wytwarzania energii cieplnej z energii promieniowania słonecznego, magazynów energii innych niż magazynów energii elektrycznej, zarządzaniem przepływami energii oraz pomp ciepła w określonych warunkach. 

  • Obszar C obejmuje inwestycje służące poprawie efektywności energetycznej zabudowań gospodarskich - dofinansowanie można otrzymać na docieplenie ścian zewnętrznych, dachu lub stropu albo podłóg, zakup świetlików dachowych, okien lub drzwi zewnętrznych lub bram wjazdowych, kotłów na biomasę z wyłączeniem kotłów do spalania słomy, instalacji do odzyskiwania ciepła, systemów energooszczędnego oświetlenia w technologii LED, systemów monitoringu i zarządzania energią.  

W przypadku obszaru A maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 1,5 mln zł, a dwóch pozostałych po 200 tys. zł.