Farmy.pl Newsroom Czym jest prosument zbiorowy?
Czym jest prosument zbiorowy?
15.09.2023

Czym jest prosument zbiorowy?

W kwietniu ubiegłego roku weszła w życie nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii, a wraz z nią wprowadzono pojęcie prosumenta zbiorowego. Główna korzyść z wdrożonego rozwiązania dotyczy oszczędności na rachunkach za prąd, ale również większej stabilności i niezależności energetycznej. Przepisy zakładają, że instalacja może znaleźć się na dachu albo w bezpośrednim sąsiedztwie - należy jednak zadbać o przyłączenie budynku do sieci. 

Prosument zbiorowy - definicja  

Zgodnie z definicją prosument zbiorowy to odbiorca końcowy generujący energię w ramach mikroinstalacji lub małej instalacji należącej do odnawialnych źródeł energii oraz na własne potrzeby. Instalacja zostaje przyłączona do sieci za pośrednictwem wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku wielorodzinnego. Wytwarzana energia może zostać wykorzystana na potrzeby gospodarstw domowych albo biznesu.  

Prosument zbiorowy wytwarza energię w ramach mikroinstalacji (maksymalnie 50 kW) lub małej instalacji (maksymalnie 1 MW). Poza tym posiada moc zainstalowaną instalacji OZE nieprzekraczającą mocy umownej ustalonej dla danego punktu poboru energii oraz nie przekraczającą 50 kW przypisaną do jednego punktu poboru energii. Nie musi zawrzeć umowy kompleksowej, a poszczególni prosumenci mogą posiadać różnych sprzedawców.  

Instalacja prosumenta zbiorowego - gdzie może zostać podłączona? 

W ramach przepisów instalacja prosumenta zbiorowego musi zostać przyłączona bezpośrednio do sieci bazując na zaciskach złącza kablowego całego budynku. Obowiązkiem jest również wyposażenie we własny licznik i przyłączenie pod nowy punkt poboru energii, z nowym licznikiem podobnie jak przyłączenie do sieci nowego mieszkania.  

Ministerstwo Rozwoju i Technologii zwraca uwagę, że w sytuacji gdy moc instalacji OZE wystarcza wyłącznie na pokrycie zapotrzebowania części wspólnej budynku lepszym rozwiązaniem może okazać skorzystanie z instytucji prosumenta indywidualnego oraz przyłączenie instalacji za licznikiem części wspólnej.  

Pierwszy prosument zbiorowy w Polsce   

W sierpniu br. ogłoszono, że w Polsce powstała pierwsza instalacja fotowoltaiczna rozliczana w ramach prosumenta zbiorowego. Instalacja na dachu budynku wielorodzinnego powstała w Rykach w województwie lubelskim i została stworzona z inicjatywy Interdyscyplinarnego Zakładu Analiz Energetycznych (część Narodowego Centrum Badań Jądrowych), spółki pracowniczej IDEA/NCBJ – Enercode oraz firmy PEB i IB Company. Do uruchomienia instalacji na nowych zasadach potrzebna była ekspertyza, a także wykorzystanie narzędzi opracowanych przez IDEA takich jak system optymalizujący wykorzystanie energii oraz metody służące do analizy.  

Duże znaczenie miało wypracowanie umowy o współpracy między prosumentami. W ramach formuły prosumenta zbiorowego angażuje się wiele stron dążących do jednego celu. Zgodnie z założeniami zainteresowani mieszkańcy określają udział w wytwarzaniu energii elektrycznej z OZE, który zostaje uwzględniony w umowie pomiędzy mieszkańcem a sprzedawcą energii.  

W planach są już kolejne instalacje w ramach prosumenta zbiorowego.