Farmy.pl Newsroom Czym jest cable pooling? 
Czym jest cable pooling? 
11.09.2023

Czym jest cable pooling? 

Systematycznie pojawiają się kolejne doniesienia dotyczące licznych odmów przyłączenia do sieci nowych projektów. Problemy z wydolnością infrastruktury stanowią jedną z największych barier rozwoju OZE w Polsce. Krajowe sieci wymagają m.in. modernizacji oraz rozbudowy. Szybszym rozwiązaniem problemu okazuje się cable pooling. 

Czym jest cable pooling?  

Cable pooling to współdzielenie infrastruktury energetycznej pomiędzy farmy wiatrowe i słoneczne, tzn. dwa rodzaje źródeł generujących energię otrzymują to samo połączenie sieciowe. Polega na wykorzystaniu zabezpieczonych zdolności przesyłu energii zapewnionych dla elektrowni do uruchomienia w tym samym miejscu innego źródła generowania energii.  

Eksperci zwracają uwagę, że rozwiązanie jest najbardziej opłacalne przy połączeniu różnych źródeł, np. fotowoltaiki z wytwarzaniem energii z wiatru. Skuteczność wynika z faktu, że elektrownie różnią się pod względem trybów pracy, tzn. kiedy nasłonecznienie jest silne, zazwyczaj nie wieje wiatr i na odwrót. Poza tym elektrownie wiatrowe często najintensywniej pracują w nocy, a w tym samym czasie energia solarna nie jest generowana.  

Cable pooling - korzyści  

Cable pooling pozwala na pełne wykorzystanie infrastruktury energetycznej w danej lokalizacji. Dużą zaletą jest stabilność dostaw energii.  
 

  • optymalizacja wykorzystania zasobów - współdzielenie istniejącej infrastruktury pozwala na lepsze wykorzystanie dostępnych zasobów, rozwiązania mogą być wykorzystywane przez różne źródła energii lub projekty, co minimalizuje potrzebę budowy nowych linii przesyłowych;  

  • redukcja kosztów inwestycyjnych - budowa nowych linii przesyłowych może być kosztowna i czasochłonna, dzielenie się infrastrukturą pozwala na zmniejszenie kosztów inwestycji;  

  • szybszy rozwój projektów - dzięki możliwości wykorzystania istniejących rozwiązań, nowe projekty energetyczne, takie jak elektrownie wiatrowe lub słoneczne, mogą szybciej wejść do eksploatacji;  

  • zwiększona niezawodność i stabilność dostaw - współdzielenie infrastruktury może pomóc w zwiększeniu niezawodności i stabilności dostaw energii, różne źródła mogą uzupełniać się nawzajem w przypadku awarii lub zmniejszenia produkcji w jednym źródle;  

  • minimalizacja wpływu środowiskowego - dzielenie się infrastrukturą przesyłową może pomóc w zmniejszeniu negatywnego wpływu na środowisko, który często towarzyszy budowie nowych linii;  

  • lepsze zarządzanie popytem i podażą - cable pooling ułatwia bardziej elastyczne zarządzanie przesyłaniem energii między różnymi źródłami w zależności od zmieniającego się popytu i podaży; 

  • współpraca między podmiotami - praktyka może zachęcać do większej współpracy między różnymi graczami w sektorze energetycznym, a to z kolei przekłada się na rozwój innowacyjnych rozwiązań i optymalizację systemu. 

Cable pooling przyczynia się do bardziej efektywnego, zrównoważonego i niezawodnego systemu energetycznego poprzez współdzielenie istniejącej infrastruktury elektrycznej między różnymi źródłami energii i projektami. 

Cable pooling w Polsce  

PSEW i Politechnika Lubelska przygotowali raport „Więcej OZE w sieci”, z którego wynika, że współdzielenia infrastruktury przyłączeniowej z dużym prawdopodobieństwem doprowadzi do poprawy efektywności stosowanych rozwiązań, a równocześnie przełoży się na wzrost mocy zainstalowanej odnawialnych źródeł energii. Natomiast analiza Forum Energii wskazuje, że rozwój cable pooling w Polsce wpłynie na kolejne 25 GW mocy pochodzącej z OZE bez ponoszenia kosztów na rozbudowę infrastruktury, co pozwoli oszczędzić nawet 40 mld zł. 

W Polsce koniecznością jest wprowadzenie jednolitych przepisów prawnych dotyczących cable poolingu. Obecnie rząd pracuje nad wdrożeniem stosownego rozwiązania.