Farmy.pl Newsroom Czy farmy fotowoltaiczne są szkodliwe?
Czy farmy fotowoltaiczne są szkodliwe?
13.04.2023

Czy farmy fotowoltaiczne są szkodliwe?

Przeciwnicy farm fotowoltaicznych są zdania, że instalacje niszczą ekosystemy, ale również wpływają negatywnie na zdrowie człowieka. Popularne mity krążące wśród osób niechętnie nastawionych do elektrowni słonecznych dotyczą szkodliwość dla środowiska i osób mieszkających w sąsiedztwie. Czy rzeczywiście istnieją powody do obaw?

Wpływ farmy fotowoltaicznej na ludzi

Moduły i ogniwa fotowoltaiczne wytwarzają promieniowanie elektromagnetyczne, które stanowi główny powód obaw osób mieszkających w sąsiedztwie. Stan wiedzy wskazuje jednak, że nie ma ono wpływu na zdrowie człowieka. Promieniowanie niejonizujące jest bezpieczne dla organizmu, a osiągane wartości są zgodne z dopuszczalnymi normami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska dotyczącym możliwych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. Nie ma również dowodów na to, że wartości promieniowania stanowią zagrożenie dla pracy narządów wewnętrznych, ludzkiego DNA czy ogólnego samopoczucia.

Farmy fotowoltaiczne nie emitują również uciążliwego hałasu, który mógłby zakłócać komfort życia mieszkańców.

 

Wpływ farmy fotowoltaicznej na środowisko

Kolejny popularny mit związany ze szkodliwością instalacji fotowoltaicznych dotyczy środowiska naturalnego.

Po pierwsze, użytkowanie ogniw słonecznych wiąże się z mniejszym śladem węglowym niż generowanie energii z węgla kamiennego. Z aktualnych danych wynika, że przy produkcji energii ze słońca wytwarza się około 50 g dwutlenku węgla, natomiast przy tradycyjnej metodzie aż 1000 g. Fotowoltaika pozwala czerpać energię ze słońca czyli jednego z najpopularniejszych odnawialnych źródeł energii. Działanie farmy nie wiąże się z emisją szkodliwych substancji – pyłów, gazów czy innych, chemicznych związków.

Kolejny zarzut dotyczy niszczenia środowiska oraz ekosystemów. Farmy fotowoltaiczne powstają na gruntach, które są nieprzydatne do uprawy. Coraz więcej mówi się o możliwościach odbudowy siedlisk dla dzikich zwierząt i nie tylko. Dobrym przykładem jest farma w Austrii, która zrezygnowała z ręcznego koszenia trawy na rzecz zapewnienia odpowiednich warunków stadu 150 owiec. Na terenie elektrowni przystosowano miejsca dla zwierząt, np. wysiano odpowiednią mieszankę traw, a panele zamontowano wyżej niż standardowo. Zwierzęta mogą schronić się pod elementami instalacji w czasie upału czy deszczu. Owoce nie tylko "koszą trawę", ale przede wszystkim użyźniają teren naturalnym nawozem oraz zwiększają bioróżnorodność środowiska poprzez przenoszenie nasion i pyłków.

Agrowoltaika czyli połączenie energii słonecznej i rolnictwa staje się coraz popularniejsze na całym świecie.

 

Farmy fotowoltaiczne a ryzyko pożaru

Przeciwnicy zwracają również uwagę na ryzyko pożaru. Faktem jest, że panele fotowoltaiczne, tak samo jak pozostałe urządzenia podłączone do prądu, to ryzyko pożaru. Warto jednak wiedzieć, że wysokiej jakości produkty ograniczają możliwość wybuchu ognia niemal do minimum.

Większe ryzyko pożaru pojawia się w przypadku wyboru niskiej jakości paneli, nieprawidłowo wykonanego projektu czy błędach w montażu. Obecnie przepisy zwracają dużą uwagę na ograniczenie możliwości wystąpienia pożaru. Na rynku dostępne są instalacje przeciwpożarowe, przeciwzwarciowe czy odgromowe. Dodatkowo w przypadku instalacji o mocy większej niż 6,5 kW w procesie budowy uczestniczy rzeczoznawca ds. zabezpieczeń ppoż, a instalację należy zgłosić do straży pożarnej.

 

Farmy fotowoltaiczne - szkodliwość

Farmy fotowoltaiczne nie stanowią zagrożenia ani dla zdrowia człowieka ani dla środowiska naturalnego. Co więcej, badania wykazały, że nawet jeśli uwzględnić emisje gazów cieplarnianych związanych z produkcją i transportem paneli fotowoltaicznych, to energia wytworzona z farm fotowoltaicznych jest znacznie bardziej ekologiczna niż energia wytwarzana z paliw kopalnych.

Systemy fotowoltaiczne mogą stanowić zagrożenie jedynie w sytuacji, gdy do budowy wykorzystuje się niskiej jakości produkty, a także jeżeli dojdzie do nieprawidłowego montażu czy błędów w projekcie. Nowoczesne farmy są odporne na czynniki zewnętrzne, np. wyładowania atmosferyczne, a także wysokie temperatury. Dodatkowe zabezpieczenia m.in. przeciwpożarowe, odgromowe czy przeciążeniowe sprawiają, że użytkowanie farmy jest w pełni bezpieczne.