Farmy.pl Newsroom 4 możliwości dofinansowania do fotowoltaiki 
4 możliwości dofinansowania do fotowoltaiki 
11.09.2023

4 możliwości dofinansowania do fotowoltaiki 

Budowa instalacji fotowoltaicznej wymaga zaangażowania dużej ilości środków przede wszystkim na początkowym etapie. Brak odpowiedniego kapitału stanowi barierę, którą trudno przeskoczyć. Cenne wsparcie stanowią możliwości dofinansowania dla przedsiębiorców - dotacje, kredyty czy leasing. Coraz większą popularność zyskuje również crowdfunding. 

Dotacje  

W Polsce dostępne dotacje na instalacje pochodzą przede wszystkim ze środków unijnych, a dokładniej z budżetu UE na lata 2021–2027. Pierwszy program to Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko, który koncentruje się na m.in. obniżeniu emisyjności gospodarki, a z programu mogą skorzystać przedsiębiorstwa i nie tylko. Kolejny program to Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki dedykowany rozwojowi “zielonych” inicjatyw w przedsiębiorstwach, ale również instytucjach biznesowych czy badawczych. Trzeci program to Krajowy Program Odbudowy. 

Przedsiębiorcy mają jednak dużo więcej możliwości w zakresie uzyskania dotacji na fotowoltaikę. Przykładem jest program Energia Plus dedykowany przedsiębiorcom bez względu na wielkość prowadzonego biznesu, a dotyczy preferencyjnych pożyczek na określone w regulaminie projekty, m.in. budowę instalacji fotowoltaicznej.  

Kredyt  

Z roku na roku banki coraz chętniej udzielają kredytów na inwestycje związane z odnawialnymi źródłami energii. Wsparcie udzielane jest na m.in. zakup i budowę farmy fotowoltaicznej, ale również modernizację istniejącego obiektu skupiającego się na zwiększeniu efektywności oszczędzania energii.  

Większość podmiotów finansowych na rynku posiada ofertę dedykowaną OZE umożliwiającą budowę elektrowni wiatrowych, elektrowni wodnych, fotowoltaicznych, ale również instalacji do wytwarzania energii elektrycznej albo energii cieplnej z biomasy lub z biogazu. Warunki różnią się w zależności od banku i konkretnych parametrów danego projektu.  

Kredyty przeznaczone są dla podmiotów obecnie prowadzących albo planujących  działalność gospodarczą dotyczącą produkcji  

energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. W większości przypadków do podstawowych warunków należy przedstawienie promesy koncesji na wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych, którą wydaje Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.  

Dużą zaletą omawianej formy finansowania jest możliwości dopasowania harmonogramu spłaty kredytu oraz odsetek do indywidualnych oczekiwań i sytuacji kredytobiorcy. Banki zapewniają również możliwość skorzystania z okresu karencji, a także przedterminową spłatę zobowiązania na atrakcyjnych warunkach.  

Z kredytów korzystają m.in. doświadczeni inwestorzy, ale również właściciele gospodarstw rolnych czy inne podmioty z branży rolniczej.  

Przykład stanowi podpisana przez bank Pekao umowa kredytowa dotycząca finansowania aż 36 farm fotowoltaicznych, których łączna moc wyniesie 68 MW. Kredyt na 105 mln zł został przyznany PV Energy Projects Sp. z o.o. Farmy powstaną w ośmiu województwach w Polsce.  

Leasing  

Inna możliwość oferowana przez banki to leasing. Coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na skorzystanie ze wskazanej formy. Ogólne zasady leasingu dotyczącego instalacji niewiele różnią się od leasingu na np. samochód.  

Z możliwości mogą skorzystać przedsiębiorstwa działające przez okres wskazany przez bank, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki prawa handlowego. Zazwyczaj ważnym kryterium jest długość funkcjonowania firmy na rynku, a niewielkie znaczenie ma liczba osób zatrudnionych. Z leasingu mogą skorzystać zarówno duże przedsiębiorstwa, jak i mniejsze działalności. Bank uwzględnia również zdolność i historię kredytową czy ryzykowne powiązania kapitałowe i osobowe. Warto pamiętać, że każda organizacja zapewniająca leasing ma różne warunki i kryteria. Warto sprawdzić możliwości w różnych firmach oraz nie zniechęcać się po otrzymaniu odmowy w jednym z nich. 

Wyróżnia się leasing operacyjny, finansowy oraz pożyczkę leasingową. Rozwiązania różnią się pod względem prawa własności, opłaty wstępnej, czasu trwania umowy czy amortyzacji. Warto szczegółowo zapoznać się z dostępnymi rozwiązaniami oraz szczegółową ofertą leasingodawcy.  

Crowdfunding  

Crowdfunding to metoda pozyskiwania finansowania na różnego rodzaju projekty lub inicjatywy poprzez zbieranie niewielkich kwot pieniędzy od dużej liczby osób lub inwestorów. W ramach crowdfundingu, osoba lub grupa, która posiada pomysł na projekt, produkt, lub usługę, umieszcza swoją propozycję na specjalnej platformie internetowej. Następnie, osoby zainteresowane projektem mogą dokonywać drobnych wpłat finansowych w zamian za różnego rodzaju korzyści, takie jak wcześniejszy dostęp do produktu, podziękowania, udziały w zyskach, czy inne formy nagród. 

Coraz częściej crowdfunding znajduje zastosowanie również w odniesieniu do odnawialnych źródeł energii. W kwietniu br. w mediach pojawiła się informacja o farmie fotowoltaicznej o nazwie Malvezzi Solar Park - Fornasini Foundation, która powstała we Włoszech, a w aktywnym finansowaniu obiektu uczestniczyli mieszkańcy okolicy. Crowdfunding w ramach OZE pozwala nie tylko na powstanie instalacji korzystnej dla inwestorów, ale również lokalnej społeczności. Dodatkowo osoby aktywnie angażujące się w proces finansowania mogą liczyć na stały zysk podczas generowania energii przez instalację.